31 Αυγ 2008

SOSον ημάς.....

Τα SOS για τα παιδιά της πρώτης Γυμνασίου στα Θρησκευτικά. Μόνο τα SOS.
Τα απολύτως απαραίτητα δηλαδή....
Αυτά μαθαίνουν όταν είναι 12 χρονών τα Ελληνόπουλα...
(Στην ηλικία που ήταν δηλαδη ο Χριστός όταν τους τα έκανε λίμπα στο Ναό επειδή εβγαζαν χρήματα εκμεταλλευόμενοι το όνομα και το σπίτι του πατέρα του...)

Καμία προπαγάνδα, εννοείται!! Μόνο σκέτη γνώση.


ΘΕΜΑΤΑ

1.Ποια είναι τα μέρη της Αγίας Γραφής και για τί μας μιλούν;
2.Τι είναι οι θεόπνευστες αλήθειες στην Π.Δ. και τι οι ανθρωπομορφικές εκφράσεις του
Θεού;
3Ποιο είναι το όνομα του Θεού στην Π.Δ. και τι σημαίνει;
4.Τι ήταν η Κιβωτός της Διαθήκης και η Σκηνή του Μαρτυρίου;
5.Τι ήταν οι Κριτές;
6.Ποιο ήταν το έργο των προφητών;
7.Ποιοι άνθρωποι αποτελούσαν το υπόλειμμα;

8.Να βάλετε ένα Σ (σωστό) μπροστά από κάθε σωστή πρόταση και ένα Λ(λάθος)μπροστά από κάθε λάθος πρόταση.

α. Τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης γράφτηκαν όλα στα Εβραϊκά.
β. Ο Φαραώ επέτρεψε στους Ισραηλίτες να αναχωρήσουν από την Αίγυπτο χωρίς να αντιδράσει καθόλου.
γ. Τα περισσότερα από τα ποιητικά βιβλία της Π. Δ. αποδόθηκαν στον Σολομώντα εξαιτίας της πολυθρύλητης σοφίας του βασιλιά.
δ. Η Συναγωγή ήταν το αγαπημένο βιβλίο των Ισραηλιτών.
ε. Η επιστημονική γνώση μας δίνει τη χαρά να μαθαίνουμε πώς δημιουργήθηκε και εξελίχτηκε το σύμπαν, η Αγ. Γραφή μας δίνει τη χαρά να γνωρίζουμε ποιος και για ποιο λόγο δημιούργησε τη ζωή.
στ. Στον παράδεισο ο Θεός στερεί την ελευθερία από τους πρωτόπλαστους.


9. Να κάνετε τις παρακάτω αντιστοιχίσεις:
1.Μωυσής α. Βασιλιάς
2.Σαμουήλ β. Προφήτης της αγάπης
3.Σολομών γ. Κριτής
4.Ωσηέ δ. Προφήτης της ειρήνης
5.Μιχαίας ε. Εμμανουήλ
6.Μεσσίας στ. Ηγέτης των Ισραηλιτών

* * * * *

1)
α) Τι σημαίνει η λέξη « Διαθήκη» στη Βίβλο;
β) Ποιο είναι το περιεχόμενο της Π. και της Κ. Διαθήκης;

2)
Τι γνωρίζετε για τα χειρόγραφα της Νεκράς Θάλασσας;

3)
Ποιες είναι οι επαγγελίες ( υποσχέσεις ) του Θεού στον Αβραάμ;

4)
Ποιο είναι το όνομα του Θεού και τι σημαίνει;

5)
Πως εννοούμε την Εκλογή του Ισραήλ από τον Θεό;

6)
Τι συμβολίζουν –προεικονίζουν για τους χριστιανούς τα παρακάτω γεγονότα της Π. Διαθήκης:
α) Φλεγόμενη Βάτος
β) Διάβαση της Ερυθράς Θάλασσας
γ) Μάννα

7)
Στο όνειρο του Ιακώβ μια σκάλα ένωνε τον ουρανό με τη γη
α) Ποιο πρόσωπο συμβολίζει αυτή η σκάλα.
β) Δικαιολογήστε την απάντησή σας.

8)
Ποια είναι η θεολογική σημασία των παρακάτω ανθρωπομορφικών εκφράσεων:
α) Ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο με χώμα και νερό.
β) Ο Θεός φύσηξε στο πρόσωπο του ανθρώπου.
γ) Ο Θεός έβαλε τον άνθρωπο μέσα στον κήπο.

9)
Τι ονομάζεται «πρωτευαγγέλιο» και πιο το περιεχόμενό του;

* * * * *


1) Να συμπληρώσετε τα κενά:
Ο κλειστός κατάλογος των βιβλίων της Παλαιάς και Καινής Διαθήκης, όπου κανείς δεν μπορεί να αφαιρέσει ή να προσθέσει κάτι, αποτελεί τον __________ της Αγίας Γραφής.
Τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης είναι ___ και ανάλογα με το περιεχόμενό τους χωρίζονται σε ____________, ___________ - ___________ και ____________.
Τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης πριν γίνουν γραπτά κείμενα ήταν ____________ ____________.
Η Αγία Γραφή, άρα και η Παλαιά Διαθήκη, είναι βιβλίο ____________ γιατί ο Θεός φανέρωσε αλήθειες που μόνοι τους οι άνθρωποι δε θα μπορούσαν να καταλάβουν.

2) Να συμπληρώσετε τα κενά:
Οι συγγραφείς της Παλαιάς Διαθήκης έγραψαν χρησιμοποιώντας κατάλληλες ___________ και ___________, ζωντανές δηλαδή εκφράσεις από τις παραδόσεις του τόπου τους και από την καθημερινή ζωή, που δύσκολα ξεχνιούνται.
Η γη Χαναάν είναι η χώρα που ο Θεός _____________ στο λαό του, γι’ αυτό και ονομάστηκε ____________________________ (=χώρα της __________), όπως επίσης και _____________ (=χώρα των _____________)
Οι _________ ήταν ηγέτες που τους καλούσε ο ίδιος ο Θεός να βοηθήσουν το λαό του σε κρίσιμες ώρες.
Το βιβλίο των __________ πήρε το όνομά του από το μουσικό όργανο ____________ και συνδέθηκε με το όνομα του βασιλιά ________.

3) Κυκλώστε (Σ) για σωστό και (Λ) για λάθος:
Η Παλαιά Διαθήκη δεν είναι απαραίτητη στη λατρεία της Εκκλησίας.
Σ Λ
Ο Θεός αποκάλυψε τις θείες αλήθειες «φωνάζοντας» από τον ουρανό.
Σ Λ
Το κριτήριο εκλογής των κριτών από το Θεό ήταν η μεγάλη εμπιστοσύνη τους σ’ αυτόν. Σ Λ
Ο Δαυίδ αναγνώριζε τη βοήθεια του Θεού πίσω από όλα τα κατορθώματά του. Σ Λ
Οι ψευδοπροφήτες εξυπηρετούσαν τα σχέδια και τις σκοπιμότητες των ισχυρών. Σ Λ

4) Να συμπληρώσετε τα κενά:
Το όνομα «__________» προέρχεται από το όνομα μιας πόλης στα παράλια της Φοινίκης.
Οι __________, μετά τη δράση τους, επέστρεφαν στην ιδιωτική τους ζωή ή υπηρετούσαν το λαό ως ισόβιοι __________ χωρίς να μεταβιβάζουν το αξίωμα αυτό στα __________ τους.
Ο _________ ήταν 30 ετών όταν έγινε βασιλιάς και βασίλεψε 40 χρόνια.
Ο Θεός καλούσε τους __________ και τους όριζε μια μεγάλη αποστολή: να κάνουν γνωστό το θέλημά του στους ανθρώπους.
Οι ___________ δεν αρκούνταν στο να ελέγχουν αυστηρά και να προειδοποιούν το λαό. Άνοιγαν μπροστά τους ένα παράθυρο ελπίδας μιλώντας για την εποχή του _________.
Οι _______________χωρίς να έχουν τη φώτιση του Θεού καμώνονταν πως «προφήτευαν».

5) Να βάλετε στη σωστή στήλη τα παρακάτω ονόματα:
Ιερεμίας, Σαμουήλ, Ησαίας, Γεδεών, Δανιήλ, Αμώς, Σαμψών, Δεββώρα, Μιχαίας, Ιεφθάε, Ιωνάς και Ιεζεκιήλ
Α. Κριτές Β. Προφήτες

6)
Ποια η διαφορά της «Διαθήκης» ανάμεσα στην Παλαιά Διαθήκη και την Καινή Διαθήκη;

7)
Τι εννοούμε όταν λέμε ότι οι συγγραφείς της Παλαιάς Διαθήκης χρησιμοποιούν ανθρωπομορφικές εκφράσεις;

8)
Σε ποιους απευθυνόταν το κήρυγμα των προφητών και ποιες οι συνέπειες για τη ζωή τους;

9)
α) Με ποια λόγια άρχιζαν το κήρυγμά τους οι προφήτες;
β) Ποια είναι η αντιπροσωπευτική φράση του προφήτη Ωσηέ;

* * * * *


1.
Ποιο είναι το περιεχόμενο και ποια τα μέρη της Αγίας Γραφής;

2.
Ποιο είναι το Όνομα του Θεού που αποκαλύφθηκε στο Μωυσή και τι σημαίνει αυτό;

3.
Γιατί η πορεία των Ισραηλιτών στην έρημο ήταν τρομερή, αλλά και θαυμαστή;

4.
Για ποιο λόγο ο Θεός κάλεσε τον Ιουδαϊκό λαό να συνεργαστεί μαζί του;

5.
Ποιο ήταν το έργο των προφητών και γιατί καταδιώχθηκαν από τους συγχρόνους τους;

6.
Ποια ήταν η πρώτη φροντίδα των Ιουδαίων που επέστρεψαν από την αιχμαλωσία και ποιες δυσκολίες συνάντησαν;

7.
Η γυναίκα πλάστηκε από την πλευρά του άνδρα(Αδάμ). Ποιες αλήθειες μας διδάσκει η φράση αυτή;

8.
Σημειώστε σωστό ή λάθος στις παρακάτω προτάσεις
α) Ο Ισαάκ ήταν παιδί της επαγγελίας του Θεού.
β) Ο Μωυσής δελεάστηκε από τα πλούτη του Φαραώ και θέλησε να μείνει στο παλάτι του.
γ) Ο Αβραάμ υπήρξε παράδειγμα εμπιστοσύνης στο Θεό.
δ) Οι Ιουδαίοι στην αιχμαλωσία λησμόνησαν το Θεό και τη διαθήκη του.
ε) Ο Γεδεών αρνήθηκε να γίνει βασιλιάς γιατί ήθελε να μείνει ισόβιος κριτής.

9.
Αντιστοιχίστε τις λέξεις της στήλης Α’ με τις λέξεις της στήλης Β’(περισσεύει μια
λέξη της στήλης Β)
Α. Β.
1. Μεσσίας α) Συμφωνία
2.Ναός β) Φαραώ
3. Διαθήκη γ) Πρωτοτόκια
4. Πληγές δ) Χριστός
5. Ιακώβ ε) Σάρρα
Στ) Σολομώντας


πηγή: "ΣΟΣ για τις εξετάσεις"...

Ευχαριστώ το Greek University Reform Forum
και συγκεκριμένα τον "live your myth in greece" για το λίνκ.

29 Αυγ 2008

ΝΔ: η φόρμουλα για τα ζόρικα.....

Ζήτημα πρώτο:

Αποτελεί ή δεν αποτελεί προσωπικό δεδομένο το θρήσκευμα???
Το ΠΑΣΟΚ, δια του πρωθυπουργού του, λέει "ΝΑΙ" - άρα θα πρέπει να μην αναγράφεται στις ταυτότητες των Ελλήνων... Όπως δεν αναγράφεται και η αγαπημένη ομάδα, το αγαπημένο κανάλι, η σεξουαλικη προτίμηση, ο πολιτικός αυτο-προσδιορισμός...
Και γίνεται του συλλαλητηρίου....
Η Εκκλησία με τη ΝΔ και τα λοιπά προοδευτικά στοιχεία του μεσαίου-κεντρώου χώρου (που ουδόλως δεν εκμεταλλεύονται το θέμα για άγραν ψήφων), με τη στήριξη και του κυρίου Καραμανλή και της κας Παζαϊτη (συζύγου του), λένε το εξής:
Να διαλέγουμε αν θα αναγράφεται.
Ελεύθερα και απροκατάληπτα. Η επιλογή είναι αναφαίρετο δικαίωμα του πολίτη σε καθεστώς Δημοκρατίας.

Όσοι είναι καλοί χριστιανοί θα το αναγράφουν, κι όσοι είναι αντίθρησκοι/αιρετικοί ή άθεοι, είναι ελεύθεροι να κάνουν ο τι θέλουν.
Ο Σημίτης όμως, για την Ιστορία, παραβλέπει το πολιτικό κόστος εντός και εκτός ΠΑΣΟΚ, τους συνδέει άπαντες με Ανταρκτική, και οι νέες ταυτότητες κυκλοφορούν...

Ζήτημα δεύτερο:

Αποτελεί ή δεν αποτελεί στοιχείο της προσωπικότητας του καθένα το επίθετο με το οποίο γεννιέται??? Είναι ή δεν είναι δικαίωμά του να το κρατήσει όσο και όπως θέλει???
Ο Αντρέας λέει "ΝΑΙ". Και απαγορεύει, ο παλιο-φασίστας, στις γυναίκες να παίρνουν το επίθετο του συζύγου τους μετα το γάμο. Δεν σε μεταβιβάζουν κυρία μου, απλώς παντρεύεσαι. Αν δεν σου αρέσει το επίθετό σου, μπορείς να το αλλάξεις, όπως μπορεί ο κάθε πολίτης, αρσενικός ή θηλυκος.
Η ΝΔ τριάντα χρόνια μετά, σε συνεννόηση με τις πρεσβείες του Ιράν και του Αφγανιστάν, λέει: "Να διαλέγουν τί θα κάνουν με το επίθετο, πριν το γάμο."
Ελεύθερα και απροκατάληπτα. Η επιλογή είναι αναφαίρετο δικαίωμα του πολίτη σε καθεστώς Δημοκρατίας.
Όσες είναι ερωτευμένες με τον άνδρα τους και αναγνωρίζουν τη σημασία του να έχουν όλοι σε μια οικογένεια το ίδιο επίθετο (του πατέρα) και αγαπάνε τα παιδιά τους και δεν το παίζουν τσαούσες, θα το αλλάζουν, κι όσες είναι απ αυτές τις αξύριστες χωρίς σουτιέν, είναι ελεύθερες να κάνουν ο τι θέλουν.


Ζήτημα τρίτο:

Το να διδάσκονται τα θρησκευτικά στο (υποχρεωτικό για 9 χρόνια) σχολείο, επί 10 σχολικές χρονιές, χώρια οι "εκκλησιασμοί" και οι θρησκευτικές αργίες/παρελάσεις κλπ, συνάδει ή δεν συνάδει με την "ανεξιθρησκία" που ...εξυπονοείται στο Ελληνικό Σύνταγμα???
Με εγκύκλιο που εστάλη στην Α'βαθμια και Β' βάθμια εκπαίδευση, η απάντηση στο ερώτημα δεν δίδεται, δίδεται όμως η λύση, στο πρότυπο της γνωστής πλέον φόρμουλας....
Οι γονείς θα διαλέγουν αν τα παιδάκια τους θα διδάσκονται τα θρησκευτικά ή όχι.
Ελεύθερα και απροκατάληπτα. Η επιλογή είναι αναφαίρετο δικαίωμα του πολίτη σε καθεστώς Δημοκρατίας.
Όσοι είναι καλοί ελληνορθόδοξοι πολίτες και πιστεύουν εις μιαν Αγιαν καθολικήν (!!) και αποστολικήν (ορθόδοξον) Εκκλησίαν, θα τα βάζουν να τα διδάσκονται τα χρησιμότατα Θρησκευτικά.
Όσοι είναι τόσο πορωμένοι με έννοιες όπως "προσωπικά δεδομένα" και άλλες μπούρδες, στην πραγματικότητα όμως για να καλύψουν την αθεΐα τους και την έλλειψη σεβασμού στα θεία και στους ένδοξους (πρόσφατους) προγόνους μας, και δεν τους πολυνοιάζει αν το παιδάκι τους (αναλόγως Διευθυντή και ερμηνείας του Κανονισμού) δεν θα μπορεί να κρατήσει τη σημαία μεθαύριο ή ακόμα και να βρει δουλειά, είναι ελεύθεροι να κάνουν ο,τι θέλουν.

Η ΝΔ του Κ. Καραμανλή υπήρξε -τουλάχιστον σ' αυτό- ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΣΤΑΤΗ απο την αρχή, και συνεπής στις αρχές της...

"Το δικαίωμα της ΕΠΙΛΟΓΗΣ είναι αναφαίρετο, συνταγματικά κατοχυρωμένο", σουλέει η ΝΔ....

Για δικαίωμα του σκεπτόμενου πολίτη στον ΜΗ ΕΜΠΑΙΓΜΟ
, όμως, ΔΕΝ γίνεται αναφορά στο Σύνταγμα.... Οπότε εναπόκειται στην εκάστοτε Κυβέρνηση...

Το να διαλέγουμε βέβαια Κυβέρνηση κάθε 4 χρόνια, είναι δικαίωμά μας.... Αυτό προβλέπεται στο Σύνταγμα...

Ας προσέχαμε λοιπόν.

25 Αυγ 2008

Ο προπονητής.

Υποθετικό σενάριο...

Έχουμε, λέει, έναν προπονητή, τον οποίο και προσλαμβάνουμε να μας κάνει την ομάδα αστέρια, να πάρουμε το διαγαλαξιακό πρωτάθλημα...

Όλα τα "διαπιστευτήρια"του προπονητή είναι υπερρεαλιστικά!!! Έχει διατελέσει μέγας παίκτης, φοβερός και τρομερός, ποσοστό επιτυχίας στα τρίποντα 100% και δε συμμαζεύεται. Έχει ομαδικό πνεύμα, πίστη στις δυνατότητες των παικτών, έχει μεγαλώσει στα γήπεδα, έχει σηκώσει κι ως παίκτης το κύπελλο, ε, ωρα του είναι να κάτσει και στον πάγκο ως προπονητής... Κι είναι και παιδί σπαθί, καλοπροαίρετος και ειλικρινής...

Παίρνει λοιπόν την ομάδα από τον απελθόντα προηγούμενο που τους είχε κανει μεν πρωταθλητές, αλλα τους είχε βάλει τα δυο πόδια σε ένα παπούτσι, και δεν τον πήγαιναν μια, βγάζει έναν δυό που δεν τραβούσαν, βάζει κάτι καινούργια φυντανάκια δικά του, και τους παίρνει σε ένα ξενοδοχείο ως είθισται, να κάνουν ένα μήνα προπόνηση πριν την επόμενη εμφάνιση της ομάδας....

Τους λέει λοιπόν: "Παιδιά, ενήλικες είμαστε, θέλω να μου υποσχεθείτε ότι θα λειτουργείτε από δω και πέρα με γνώμονα το καλό της ομάδας... Δεν είμαστε να ξαναχάσουμε, εντάξει??"
"Εντάααααξει" του λένε τα καλόπαιδα, και γελάνε κάτω από τα μουστάκια τους.

Κατα τη διάρκεια των προπονήσεων, τα παιδιά ενω ένας-ένας δείχνουν να ανταποκρίνονται, η ομάδα δεν "τραβάει"... Κι ο προπονητής προσπαθεί να φέρει το ομαδικό πνεύμα, να τους βάλει να συζητήσουν, να δοκιμάσουν διαφορετικές τεχνικές, να, να, να... Αλλά ενώ κάτι πάει να γίνει, τελικά οι επιδόσεις όλο και πέφτουν, αν και τα συστήματα του προπονητή δεν εχουν κάτι μεμπτό, φαινομενικά.

Η πραγματικότητα βέβαια, θα εξηγούσε τη φθίνουσα επίδοση των παικτών...
Βλέπετε, τα παιδιά μεταξύ τους έχουν θέματα προσωπικών ανταγωνισμών.
Στις προπονήσεις λοιπόν, βάζει ο ένας τρικλοποδιές στον άλλο, ρίχνουν φαγουρόσκονη στα παπούτσια των συμπαικτών τους, βάζουν σκονάκια στους φυσικούς χυμούς των διπλανών για να φανούν την άλλη μέρα οι ίδιοι καλύτεροι και να εξασφαλίσουν οτι δεν θα είναι στον πάγκο κατά τη διάρκεια του αγώνα...

Επίσης, επειδή είναι ολοι λάτρες του ποδόγυρου, τα βράδια οι πιο πολλοί το σκάνε, και πάνε στα μπουζούκια, βρίσκουν τις κοπέλλες τους, πίνουν και καπνίζουν ότι βρούν μπροστά τους κάνοντας δημόσιες σχέσεις, και γυρίζουν στο ξενοδοχείο εγκαίρως, να μην τους τσακώσει κι ο καλόπιστος προπονητής, που κοιμάται προβληματισμένος μεν για το χάλι της ομάδας, όχι και υποψιασμένος όμως για την πραγματικότητα...

Την ώρα της προπόνησης, επειδή όλοι εχουν τη φωλιά τους λερωμένη, λιγότερο ή περισσότερο, όλοι σφυρίζουν αδιάφορα, και γλυκομιλάνε στον προπονητή ορκιζόμενοι αιώνια πίστη και υποταγή, ραίνοντάς τον με κομπλιμέντα για τις μεθόδους του...
Κάποιοι παλιότεροι που τα πήραν στο κρανίο και πηγαν κατα καιρούς κάτι να βγάλουν στη φόρα διαμαρτυρόμενοι, τους εβγαλαν οι υπόλοιποι αναφανδόν "ψεύτες και κομπλεξικούς" επειδή "εχει περάσει η μπογιά τους"... Ο προπονητής θεώρησε ότι η παρουσία τους "χαλάει το team spirit" έτσι κιι αλλιώς, και η διακοπή συμβολαίου ήταν η βέλτιστη λύσις.

Το πρωτάθλημα αρχίζει, μ αυτά και μ αυτά. Από τους πρώτους αγώνες το φιάσκο ειναι ορατό. Οσο κι αν αλλάζει κάποιους παίκτες ο προπονητης όμως εντός σεζόν, το πράγμα ΔΕΝ αλλαζει, ούτε στις προπονήσεις, ουτε και στους αγώνες... Θα είναι θαύμα αν δεν πέσουν κατηγορία...
Κρίμα!!!!!

..............................................

Και ερωτώ. Άσχετα με το τι ουρλιάζουν κάποιοι αστοιχείωτοι οπαδοί στα παιχνίδια, εναντίον κάποιων παικτών και εναντίον του προπονητή.

Στο υποθετικό αυτο σενάριο, φταίει ή δεν φταίει ο -φέρελπις αρχικά- προπονητής???
Σε τί??? Τι πρέπει να αλλάξει από μέρους του για να πάρει η ομάδα τα πάνω της???

Αν ρωτήσουμε τους ίδιους τους ...παίκτες για το ποιός φταίει, τί θα πούν????
Οτι φταίει ο προπονητής, οτι φταίνε οι ίδιοι, ή οτι φταίνε οι κακοί οπαδοί, ο κακός πρόεδρος, ο καιρός, το μειωμένο ενδιαφέρον στο μπάσκετ τελευταία, ο Χατζηπετρής?????

Πώς μπορεί ο προπονητής να ενημερωθεί - και να πεισθεί- για το τι γίνεται πισω από την πλάτη του και πόσο στοιχίζει αυτό στην επίδοση της ομάδας συνολικά???

Ενας οπαδός που ξέρει την αλήθεια, όπως και οι περισσότεροι, μην πω όλοι, μια και τους βλέπουν στα μπουζούκια παραμονές αγώνα, τί να κάνει??? Πώς θα βρεί τον προπονητη να τον ειδοποιήσει???

Πού να πεί τον πόνο του, αν μη τι άλλο, τελοσπάντων???

24 Αυγ 2008

Λυπάμαι...

Λυπάμαι που βλέπω πράσινες, σοσιαλιστικές πισίνες. Ακόμα μου φαίνεται βαρύ.

Λυπάμαι που κάποιοι πικραμένοι Πασόκοι λένε τη λέξη "bloggers" περίπου όπως εμείς λέμε τη φράση "Παλαιό Πασόκ". Τουλάχιστον εμείς ξέρουμε τί λέμε.

Λυπάμαι που κάποιοι ασχολούνται με τα ρουσφέτια των απέναντι, επειδή ξέρουν εκ των προτέρων ότι κανένας δεν θα ασχοληθεί με τα δικά τους. Πολλή σιγουριά, κάτι μυρίζει...

Λυπάμαι που για να μας μάθουν, πρέπει να μάθουμε πρώτα εμείς να χαμογελάμε σ' εκείνους που θέλουμε να μουντζώσουμε... Αλλιώς, nada...

Λυπάμαι που οι επικεφαλής κάνουν τις ερωτήσεις και δίνουν και τις απαντήσεις ταυτοχρόνως, υπεύθυνοι για όλα, αλλά υπόλογοι για τίποτα... Δικαιώματα χωρίς υποχρεώσεις, κάτι ξεχάσαμε στην πορεία....

Λυπάμαι που είμαστε μέσα στο Πασοκ μια μεγάλη ευτυχισμένη υπερ-προστατευτική "φαμίλια", ως επί το πλείστον. Νόμιζα ότι απλά θέλαμε να κάνουμε καλό στον τόπο.

Λυπάμαι για το μεσαιωνικό καθεστώς τσιφλικιού που επικρατεί. Κι ας αλλάξουν πεντακόσια ονόματα οι Τοπικές Οργανώσεις...

Λυπάμαι για τη χαμένη γενιά των σαραντάρηδων... Δεν θα μάθουμε ποτέ τί θα έκαναν...

Λυπάμαι για τη γενιά που "δασκαλεύτηκε" και ξεπέρασε τους δασκάλους της... Τους τριαντάρηδες "παλαιοπασόκους"...

Λυπάμαι που ακούω τη λέξη "αξιοκρατία" από ανθρώπους που δεν ξέρουν ούτε να τη γράψουν. Και απελπίζομαι.

Λυπάμαι περισσότερο, Γιώργο, που νόμισα ότι θα τα άλλαζες όλα αυτά. Ότι ήσουν με τους "άλλους" συνειδητά.

Δεν ξέρω πια αν υπάρχει η επίγνωση, η διάθεση, η τόλμη.

Λυπάμαι.