31 Αυγ 2008

SOSον ημάς.....

Τα SOS για τα παιδιά της πρώτης Γυμνασίου στα Θρησκευτικά. Μόνο τα SOS.
Τα απολύτως απαραίτητα δηλαδή....
Αυτά μαθαίνουν όταν είναι 12 χρονών τα Ελληνόπουλα...
(Στην ηλικία που ήταν δηλαδη ο Χριστός όταν τους τα έκανε λίμπα στο Ναό επειδή εβγαζαν χρήματα εκμεταλλευόμενοι το όνομα και το σπίτι του πατέρα του...)

Καμία προπαγάνδα, εννοείται!! Μόνο σκέτη γνώση.


ΘΕΜΑΤΑ

1.Ποια είναι τα μέρη της Αγίας Γραφής και για τί μας μιλούν;
2.Τι είναι οι θεόπνευστες αλήθειες στην Π.Δ. και τι οι ανθρωπομορφικές εκφράσεις του
Θεού;
3Ποιο είναι το όνομα του Θεού στην Π.Δ. και τι σημαίνει;
4.Τι ήταν η Κιβωτός της Διαθήκης και η Σκηνή του Μαρτυρίου;
5.Τι ήταν οι Κριτές;
6.Ποιο ήταν το έργο των προφητών;
7.Ποιοι άνθρωποι αποτελούσαν το υπόλειμμα;

8.Να βάλετε ένα Σ (σωστό) μπροστά από κάθε σωστή πρόταση και ένα Λ(λάθος)μπροστά από κάθε λάθος πρόταση.

α. Τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης γράφτηκαν όλα στα Εβραϊκά.
β. Ο Φαραώ επέτρεψε στους Ισραηλίτες να αναχωρήσουν από την Αίγυπτο χωρίς να αντιδράσει καθόλου.
γ. Τα περισσότερα από τα ποιητικά βιβλία της Π. Δ. αποδόθηκαν στον Σολομώντα εξαιτίας της πολυθρύλητης σοφίας του βασιλιά.
δ. Η Συναγωγή ήταν το αγαπημένο βιβλίο των Ισραηλιτών.
ε. Η επιστημονική γνώση μας δίνει τη χαρά να μαθαίνουμε πώς δημιουργήθηκε και εξελίχτηκε το σύμπαν, η Αγ. Γραφή μας δίνει τη χαρά να γνωρίζουμε ποιος και για ποιο λόγο δημιούργησε τη ζωή.
στ. Στον παράδεισο ο Θεός στερεί την ελευθερία από τους πρωτόπλαστους.


9. Να κάνετε τις παρακάτω αντιστοιχίσεις:
1.Μωυσής α. Βασιλιάς
2.Σαμουήλ β. Προφήτης της αγάπης
3.Σολομών γ. Κριτής
4.Ωσηέ δ. Προφήτης της ειρήνης
5.Μιχαίας ε. Εμμανουήλ
6.Μεσσίας στ. Ηγέτης των Ισραηλιτών

* * * * *

1)
α) Τι σημαίνει η λέξη « Διαθήκη» στη Βίβλο;
β) Ποιο είναι το περιεχόμενο της Π. και της Κ. Διαθήκης;

2)
Τι γνωρίζετε για τα χειρόγραφα της Νεκράς Θάλασσας;

3)
Ποιες είναι οι επαγγελίες ( υποσχέσεις ) του Θεού στον Αβραάμ;

4)
Ποιο είναι το όνομα του Θεού και τι σημαίνει;

5)
Πως εννοούμε την Εκλογή του Ισραήλ από τον Θεό;

6)
Τι συμβολίζουν –προεικονίζουν για τους χριστιανούς τα παρακάτω γεγονότα της Π. Διαθήκης:
α) Φλεγόμενη Βάτος
β) Διάβαση της Ερυθράς Θάλασσας
γ) Μάννα

7)
Στο όνειρο του Ιακώβ μια σκάλα ένωνε τον ουρανό με τη γη
α) Ποιο πρόσωπο συμβολίζει αυτή η σκάλα.
β) Δικαιολογήστε την απάντησή σας.

8)
Ποια είναι η θεολογική σημασία των παρακάτω ανθρωπομορφικών εκφράσεων:
α) Ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο με χώμα και νερό.
β) Ο Θεός φύσηξε στο πρόσωπο του ανθρώπου.
γ) Ο Θεός έβαλε τον άνθρωπο μέσα στον κήπο.

9)
Τι ονομάζεται «πρωτευαγγέλιο» και πιο το περιεχόμενό του;

* * * * *


1) Να συμπληρώσετε τα κενά:
Ο κλειστός κατάλογος των βιβλίων της Παλαιάς και Καινής Διαθήκης, όπου κανείς δεν μπορεί να αφαιρέσει ή να προσθέσει κάτι, αποτελεί τον __________ της Αγίας Γραφής.
Τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης είναι ___ και ανάλογα με το περιεχόμενό τους χωρίζονται σε ____________, ___________ - ___________ και ____________.
Τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης πριν γίνουν γραπτά κείμενα ήταν ____________ ____________.
Η Αγία Γραφή, άρα και η Παλαιά Διαθήκη, είναι βιβλίο ____________ γιατί ο Θεός φανέρωσε αλήθειες που μόνοι τους οι άνθρωποι δε θα μπορούσαν να καταλάβουν.

2) Να συμπληρώσετε τα κενά:
Οι συγγραφείς της Παλαιάς Διαθήκης έγραψαν χρησιμοποιώντας κατάλληλες ___________ και ___________, ζωντανές δηλαδή εκφράσεις από τις παραδόσεις του τόπου τους και από την καθημερινή ζωή, που δύσκολα ξεχνιούνται.
Η γη Χαναάν είναι η χώρα που ο Θεός _____________ στο λαό του, γι’ αυτό και ονομάστηκε ____________________________ (=χώρα της __________), όπως επίσης και _____________ (=χώρα των _____________)
Οι _________ ήταν ηγέτες που τους καλούσε ο ίδιος ο Θεός να βοηθήσουν το λαό του σε κρίσιμες ώρες.
Το βιβλίο των __________ πήρε το όνομά του από το μουσικό όργανο ____________ και συνδέθηκε με το όνομα του βασιλιά ________.

3) Κυκλώστε (Σ) για σωστό και (Λ) για λάθος:
Η Παλαιά Διαθήκη δεν είναι απαραίτητη στη λατρεία της Εκκλησίας.
Σ Λ
Ο Θεός αποκάλυψε τις θείες αλήθειες «φωνάζοντας» από τον ουρανό.
Σ Λ
Το κριτήριο εκλογής των κριτών από το Θεό ήταν η μεγάλη εμπιστοσύνη τους σ’ αυτόν. Σ Λ
Ο Δαυίδ αναγνώριζε τη βοήθεια του Θεού πίσω από όλα τα κατορθώματά του. Σ Λ
Οι ψευδοπροφήτες εξυπηρετούσαν τα σχέδια και τις σκοπιμότητες των ισχυρών. Σ Λ

4) Να συμπληρώσετε τα κενά:
Το όνομα «__________» προέρχεται από το όνομα μιας πόλης στα παράλια της Φοινίκης.
Οι __________, μετά τη δράση τους, επέστρεφαν στην ιδιωτική τους ζωή ή υπηρετούσαν το λαό ως ισόβιοι __________ χωρίς να μεταβιβάζουν το αξίωμα αυτό στα __________ τους.
Ο _________ ήταν 30 ετών όταν έγινε βασιλιάς και βασίλεψε 40 χρόνια.
Ο Θεός καλούσε τους __________ και τους όριζε μια μεγάλη αποστολή: να κάνουν γνωστό το θέλημά του στους ανθρώπους.
Οι ___________ δεν αρκούνταν στο να ελέγχουν αυστηρά και να προειδοποιούν το λαό. Άνοιγαν μπροστά τους ένα παράθυρο ελπίδας μιλώντας για την εποχή του _________.
Οι _______________χωρίς να έχουν τη φώτιση του Θεού καμώνονταν πως «προφήτευαν».

5) Να βάλετε στη σωστή στήλη τα παρακάτω ονόματα:
Ιερεμίας, Σαμουήλ, Ησαίας, Γεδεών, Δανιήλ, Αμώς, Σαμψών, Δεββώρα, Μιχαίας, Ιεφθάε, Ιωνάς και Ιεζεκιήλ
Α. Κριτές Β. Προφήτες

6)
Ποια η διαφορά της «Διαθήκης» ανάμεσα στην Παλαιά Διαθήκη και την Καινή Διαθήκη;

7)
Τι εννοούμε όταν λέμε ότι οι συγγραφείς της Παλαιάς Διαθήκης χρησιμοποιούν ανθρωπομορφικές εκφράσεις;

8)
Σε ποιους απευθυνόταν το κήρυγμα των προφητών και ποιες οι συνέπειες για τη ζωή τους;

9)
α) Με ποια λόγια άρχιζαν το κήρυγμά τους οι προφήτες;
β) Ποια είναι η αντιπροσωπευτική φράση του προφήτη Ωσηέ;

* * * * *


1.
Ποιο είναι το περιεχόμενο και ποια τα μέρη της Αγίας Γραφής;

2.
Ποιο είναι το Όνομα του Θεού που αποκαλύφθηκε στο Μωυσή και τι σημαίνει αυτό;

3.
Γιατί η πορεία των Ισραηλιτών στην έρημο ήταν τρομερή, αλλά και θαυμαστή;

4.
Για ποιο λόγο ο Θεός κάλεσε τον Ιουδαϊκό λαό να συνεργαστεί μαζί του;

5.
Ποιο ήταν το έργο των προφητών και γιατί καταδιώχθηκαν από τους συγχρόνους τους;

6.
Ποια ήταν η πρώτη φροντίδα των Ιουδαίων που επέστρεψαν από την αιχμαλωσία και ποιες δυσκολίες συνάντησαν;

7.
Η γυναίκα πλάστηκε από την πλευρά του άνδρα(Αδάμ). Ποιες αλήθειες μας διδάσκει η φράση αυτή;

8.
Σημειώστε σωστό ή λάθος στις παρακάτω προτάσεις
α) Ο Ισαάκ ήταν παιδί της επαγγελίας του Θεού.
β) Ο Μωυσής δελεάστηκε από τα πλούτη του Φαραώ και θέλησε να μείνει στο παλάτι του.
γ) Ο Αβραάμ υπήρξε παράδειγμα εμπιστοσύνης στο Θεό.
δ) Οι Ιουδαίοι στην αιχμαλωσία λησμόνησαν το Θεό και τη διαθήκη του.
ε) Ο Γεδεών αρνήθηκε να γίνει βασιλιάς γιατί ήθελε να μείνει ισόβιος κριτής.

9.
Αντιστοιχίστε τις λέξεις της στήλης Α’ με τις λέξεις της στήλης Β’(περισσεύει μια
λέξη της στήλης Β)
Α. Β.
1. Μεσσίας α) Συμφωνία
2.Ναός β) Φαραώ
3. Διαθήκη γ) Πρωτοτόκια
4. Πληγές δ) Χριστός
5. Ιακώβ ε) Σάρρα
Στ) Σολομώντας


πηγή: "ΣΟΣ για τις εξετάσεις"...

Ευχαριστώ το Greek University Reform Forum
και συγκεκριμένα τον "live your myth in greece" για το λίνκ.

5 σχόλια:

 1. Ανώνυμος1/9/08, 12:38 μ.μ.

  δεν ξέρω από που τα βρήκες τα θέματα, αλλά μαρτυρούν μια τάση για παπαγαλία και λίγο κατήχηση.
  Ακόμα και με το συγκεκριμένο βιβλίο μπορούν να μπουν άλλα.
  Όπως για την σχέση Ιουδαίων και Αράβων..ή για την σχέση προφητών πολιτικής εξουσίας...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Τελικά τι ισχύει με τα θρησκευτικά, μιας και είσαι εκπαιδευτικός και μπορεί να ξέρεις κάτι παραπάνω. Μπορούν τα παιδιά μας να εξαιρεθούν με απλή αίτηση ή θα πρέπει να "αποδείξουν" ότι δεν είναι χριστιανοί ορθόδοξοι...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. @ Καπ. Κουμμουνι
  εεεε.... μόνο που ενα βιβλίο δίνει τόσες πληροφορίες, δεν βρίσκω τί θα μπορούσε να βελτιώσει κατα πολύ το είδος των ερωτήσεων...

  στην Προπαίδεια μονο η παπαγαλια σε σωζει... τι να καταλαβεις και να αναπαραγαγεις δημιουργικά δηλαδή??? Ονοματα και θεωρήσεις της Παλαιάς Διαθήκης???

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. @Αναστάσιο

  Εγω την έχω τη λύση έτοιμη... ΑΛλά θα φάω ξύλο (πάλι).
  Κατάργηση του άρθρου 3, ή/και αντικατάσταση απο άλλο, που δεν θα αναφέρει καθόλου συγκεκριμένες θρησκείες.
  Με το άρθρο 16 παρ. 2 είναι μετά εύκολα τα πράγματα ως προς το συγκεκριμένο θέμα....
  Γιατί αν περιμένεις από Κοινούς Νόμους, σωωωωωθηκες....

  Λίγο να σου πέσει Διευθυντής που η γυναίκα του νηστεύει όλη τη Σαρακοστή, την έβαψες...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. ...για το μάθημα και το πόσο υπάρχει ή όχι στις Ευρωπαϊκές Χώρες (το "αλλες" το παραλείπω σκοπίμως), ίσως κάνουν λάθος εκείνoι που συνέβαλαν στα στοιχεία που παρατίθενται.
  Παντως αυτά βρήκα για κάποια ενδεικτικά Ωρολόγια Προγράμματα:

  Μ. Βρετανία
  Γαλλία
  Γερμανία

  Και για πρώην Κομμουνιστικές Χώρες,
  Βουλγαρία


  Εδώ το αντίστοιχο της Ελλάδας, συμβολικό το ποιό μάθημα αναφέρεται πρώτο.

  Επίσης, δείτε Εδώ μια συζήτηση Θεολόγων για θέματα που τους απασχολούν σχετικά με το ζήτημα...

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.